Udmeldelse / Ændring

Udmeldelse: kan kun ske ved udfyldelse af nedenstående blanket, husk at gemme din bekræftelse. Mundtlig udmeldelse er ikke gyldig. Udmeldelse er kun muligt ved medlemstypen 3 storrater. Påbegyndte/indbetalte rater tilbagebetales ikke og Udmeldelse skal ske senest 2 uger inden en ny storrate starter hhv. d. 16.10.23 og d. 16.2.24. Ved udeblivelse fra undervisningen, uden at have udfyldt den online udmeldelsesblanket, betragtes du/I stadig som tilmeldt og kontingentet vil blive opkrævet indtil udmeldelsesblanketten er udfyldt og modtagelse bekræftet. Såfremt der opstår tvivl om udmeldelsen ligger bevisbyrden hos eleven. Så gem kvitteringen.
 
Ændring: Du/I kan til enhver tid flytte over på et andet hold. Der skal blot indsendes en mail med eksisterende holdnummer samt det nye ønskede holdnummer. Så vil vi få dig overflyttet i systemet. 
 


## FORM:1 ##

Udmeldelsesblanket

 
 
 
 
  
 


Hold i dag

Instagram

Se vores instruktører